Legislatie - AMsR

Legislatie

Legislatie europeana transpusa in legislatia romaneasca:

Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale

* Directiva nr. 55/2013 http://lege5.ro/Gratuit/gm4dqnzzhe/directiva-nr-55-2013-de-modificare-a-directivei-2005-36-ce-privind-recunoasterea-calificarilor-profesionale-si-a-regulamentului-ue-nr-1024-2012-privind-cooperarea-administrativa-prin-intermediul-siste) de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne (Regulamentul IMI) 

 

Legislatie care reglementeaza exercitarea profesiei de MOASA in Romania:

OUG144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România... 

Articolul 7

Profesia de moaşă presupune dreptul de acces şi exercitare a următoarelor activităţi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare:

a) asigurarea unei bune informări şi consilierea în materie de planificare familială;

b) diagnosticarea sarcinii, apoi supravegherea sarcinii normale, efectuarea examinărilor necesare pentru supravegherea evoluţiei sarcinii normale;

c) prescrierea sau consilierea privind examinările necesare celei mai timpurii diagnosticări posibile a sarcinilor cu riscuri;

d) stabilirea unui program de pregătire a viitorilor părinţi şi consilierea lor în materie de igienă şi alimentaţie, asigurarea pregătirii complete pentru naştere;

e) îngrijirea şi asistarea mamei în timpul travaliului şi monitorizarea stării fetusului in utero prin mijloace clinice şi tehnice adecvate;

f) asistarea naşterii normale inclusiv, la nevoie, efectuarea epiziotomiei şi în cazuri de urgenţă practicarea naşterii în prezentaţie pelviană;

g) recunoaşterea, la mamă sau la copil, a semnelor de anunţare a unor anomalii care necesită intervenţia unui medic şi, după caz, asistarea acestuia; luarea măsurilor de urgenţă care se impun în absenţa medicului, în special extragerea manuală a placentei, urmată eventual de examinarea manuală a uterului;

h) examinarea şi îngrijirea nou-născutului; luarea tuturor iniţiativelor care se impun în caz de nevoie şi practicarea, după caz, a resuscitării imediate;

i) îngrijirea mamei, monitorizarea progreselor mamei în perioada postnatală şi acordarea tuturor sfaturilor utile privind creşterea nou-născutului în cele mai bune condiţii;

j) acordarea îngrijirilor prescrise de medic;

k) elaborarea rapoartelor scrise necesare;

l) desfăşurarea de către moaşele licenţiate de activităţi de educaţie în instituţii de învăţământ pentru pregătirea viitoarelor moaşe, activităţi de cercetare şi în cadrul programelor de educaţie continuă.

Anexa 2*)

Titluri oficiale de calificare de moaşă

a) moaşe cu studii superioare de lungă durată:- diplomă de licenţă de moaşă

b) moaşe cu studii postliceale:- diplomă de absolvire în specialitatea asistent medical obstetrică-ginecologie- certificat de absolvire în specialitatea asistent medical obstetrică-ginecologie

c) diplome, certificate, titluri sau alte dovezi de calificare de moaşă, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat membru aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană cetăţenilor acestora sau, respectiv, atestatul de echivalare emis de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, în cazul dovezilor de calificare de moaşă într-un stat terţ.

* LEGE nr. 278 din 12 noiembrie2015 (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/173364 ) pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

* Ordinul MS 63/ 2015ht http:/tp://www.lexmed.ro/doc/Ordinul_MS_63_2015.pdf ) privind aprobarea Metodologiei de ocupare a posturilor de către asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali pensionaţi în perioada 24 aprilie-15 mai 2014, care formulează cerere pentru desfăşurarea activităţii în sistemul public de sănătate În vigoare de la 28.01.2015

 

Legislatie care reglementeaza Practica independenta a Moasei in Romania:

* ORDIN nr. 1.454 din 2 decembrie 2014 (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/164015 ) pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim independent

* Hotărârea nr. 22/04.06.2015 (http://www.oamr.ro/hotararea-nr-2204-06-2015-privind-incheierea-asigurarii-pentru-raspunderea-civila-profesionala-suplimentara-pentru-asistentii-medicali-generalisti-moase-si-asistenti-medicali-care-exercita-profesi/ ) privind încheierea asigurării pentru răspunderea civilă profesională suplimentară pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali care exercită profesia în regim independent.

* Hotărârea nr. 14/2015 (http://www.oamr.ro/hotararea-nr-142015-pentru-aprobarea-taxei-de-avizare-a-cabinetului-de-practica-independenta/) pentru aprobarea taxei de avizare a cabinetului de practică independentă.

* Hotărârea 12/2015 http://www.oamr.ro/hotararea-122015-privind-aprobarea-procedurii-de-avizare-si-reavizare-a-cabinetelor-individuale-de-practica-independenta/ ) privind aprobarea Procedurii de avizare și reavizare a cabinetelor individuale de practică independentă.

* Hotărârea nr. 20/27.03.2015 http://www.oamr.ro/hotararea-nr-2027-03-2015-privind-experienta-profesionala-a-asistentilor-medicali-generalisti-moaselor-si-asistentilor-medicali-care-exercita-profesia-in-regim-independent/ ) privind experienţa profesională a asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali care exercită profesia în regim independent.

 

 Legislatie care reglementeaza curicula Facultatilor de Moase:

* HOTĂRÂRE nr. 469 din 24 iunie 2015 (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/169610pentru aprobarea criteriilor minime obligatorii de autorizare şi acreditare pentru programele de studii universitare de Medicină, Medicină dentară, Farmacie, Asistenţă medicală generală, Moaşe, Medicină veterinară, Arhitectură

 

COR 2016:  Moasa // As. med. OG

 -222201 Moasa   ( http://www.rubinian.com/cor_5_ocupatia.php?id=2222 ) 

                 Corespondenta ISCO 08:   2222 - Midwifery professionals

325906 Asistent medical obstetrica-ginecologie  (http://www.rubinian.com/cor_6_ocupatia_detalii.php?id=325906 )

                Corespondenta ISCO 08:  3259 - Health associate professionals not elsewhere classified

 

Legislatie medicala generala:

LEGEA nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

LEGEA nr. 46 din 21 ianuarie 2003 a drepturilor pacientului