Formular înscriere în Asociația Moașelor din România - AMsR

Formular înscriere în Asociația Moașelor din România

După completarea formularului de mai jos, calitatea de membru AMșR pentru o perioadă de 1 an este validată de expedierea următoarelor documente la adresa de e-mail: contact@asociatiamoaselor.org:

1. Copie/scan după dovada plății cotizației de membru virată în contul Asociației Moașelor din România:

Cod IBAN RON RO 17BACX0000003001924001 UniCreditBank
Sucursala Izvor  B-dul Libertatii nr.20 Bl 3 Tronson 1-2 Sect.5 Bucuresti, cu mențiunea Cotizație membru AMsR 2017, în valoare de 120 lei/ moașă sau 60 lei/ studenta-moașă (inclusiv absolventele promoției 2016).

2. Copie/scan după Adeverință studenta-moașă (pentru studente) sau copie/scan după Diplomă de licenţă de moaşă sau după Diplomă de absolvire în specialitatea asistent medical obstetrică-ginecologie/ Certificat de absolvire în specialitatea asistent medical obstetrică-ginecologie sau după Diplome, certificate, titluri sau alte dovezi de calificare de moaşă, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat membru aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană cetăţenilor acestora sau, respectiv, atestatul de echivalare emis de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, în cazul dovezilor de calificare de moaşă într-un stat terţ, conform OUG 144/2008, Anexa 2, modificată de Legea 278/2015 

 

* - campuri obligatorii