Alegeri pentru Consiliul Director in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei Moaselor din Romania din 12 mai 2017, 16:30- 18:00 - AMsR
Alegerile se vor desfasura respectand pct. VII  articolul 19 din STATUTUL ACTUALIZAT AL
 
“ASOCIATIEI MOASELOR DIN ROMANIA” la sfarsitul celei de a doua zi a conferintei,  urmand procedurile descrise in documentele atasate. 
 
"CONSILIUL DIRECTOR
 
Art. 29. Consiliul Director este organul de conducere operativa a Asociatiei si se compune din 11 (unsprezece) membri cu voturi egale: Presedintele Consiliului Director, un prim Vicepresedinte, 6 Vicepresedinti zonali si 3 (trei) membri (dintre care unul este trezorierul Asociatiei), alesi de Adunarea Generala pe un mandat de 4 (patru) ani."
 
Conditiile depunerii candidaturii : 
1. membru AsMR cu cotizatia platita la zi
2. cunostinte de limba engleza
3. Utilizator bun MS Office, Outlook